Gör medarbetarundersökning i mobilen

För att spara in tid kan du göra mycket arbete i mobilen. Eftersom mobilen alltid är med kan du få mycket gjort, även när du inte har datorn till hands. Spar tid och skapa medarbetarundersökningar och NPS direkt i mobilen.

Medarbetarundersökningar och NPS

Genom att skapa och skicka ut genomtänkta undersökningar kan du mycket lättare och snabbare utveckla företaget. Först och främst ska du satsa på medarbetarundersökningar. Din personal, vare sig de är anställda eller frilansare, är din största kompetens och tillgång. Genom att ta reda på vad de verkligen tycker och få förslag på hur verksamheten kan utvecklas har du större möjligheter att ta rätt steg framåt. För det andra är det klokt att göra kundundersökningar samt undersöka företagets NPS. NPS, Net Promoter Score, handlar om hur lojala dina kunder är mot ditt företag. Dina kunder och dina medarbetare är nyckeln för att ditt företag ska växa. Ta hjälp av Questbacks smarta plattform för att göra medarbetarundersökning, kundundersökningar och NPS som både ser professionella ut och som är lätta att analysera.

NPS – testa kundlojaliteten

En NPS-undersökning består egentligen bara av en mening och är vanligt förekommande i slutet av en vanlig kundundersökning: Hur troligt är det att du skulle rekommendera företaget X till en vän eller kollega? Du har garanterat svarat på den frågan själv mer än en gång. Den lilla frågan kan ge dig mycket bra information, särskilt om du också ger kunderna möjligheten att svara fritt med egna ord. Vad du vill ha reda på är hur de ser på ditt företag och varumärke. Känner de en identifikation med ditt varumärke? Hur många kunder är ambassadörer för ditt företag? I fritexten får du både reda på vad du verkligen gör bra och var det finns förbättringspotential. Ta tillvara på kritiken på ett särskilt sätt. Vad dina kunder säger om ditt företag är lika mycket värt som om du hyrt in en konsult, förutom att det är mycket billigare. De flesta företag väljer att göra en NPS-undersökning två gånger per år.

Direkt i mobilen

Både du, dina medarbetare och kunder har med er mobilen överallt. Därför är det klokt att både skicka ut undersökningarna i mejl och som ett sms med en länk till undersökningen. Sannolikheten att den blir gjord är då större. Dina medarbetare måste naturligtvis göra den, men dina kunder har ett val. De svar som dina kunder kan ge dig är guld värda. Bokstavligen. Därför bör du göra det så enkelt som möjligt för dem att verkligen göra undersökningarna. Förutom att de flesta alltid har mobilen på sig, så brukar man också vilja kolla mobilskärmen när det plingar till. Så de kommer inte att missa att det finns en undersökning att göra. Om du också erbjuder kunderna något, som fri frakt, för att de tar sig tid att genomföra undersökningen kommer svarsfrekvensen bli större.

Rekommenderade artiklar